Бош саҳифа Мавзулар Баҳодир Карим

Баҳодир Карим

“Мени мен истаган…”

Мени мен истаган ўз суҳбатиға аржуманд этмас, Мени истар кишининг суҳбатин кўнглум писанд этмас. Не баҳра топқамен андинки, мендин истагай баҳра, Чу улким, баҳрайи андин тилармен, баҳраманд...

“Кўзунг не бало қаро бўлубтур…”

Кўзунг не бало қаро бўлубтур Ким, жонға қаро бало бўлубтур.   Мажмуъи давони дард қилди, Дардингки, манга даво бўлубтур.   Ишқ ичра онинг фидоси юз жон, Ҳар жонки, санго фидо бўлубтур.   Бегона...

Алишер Навоий ҳақида унинг замондошлари

Абдураҳмон Жомий: “Кел, Жомий, умр бўйи машаққат тортиб, кўнглингдан шу “беш ганж”ни дунёга чиқардинг. Сенинг бу “Беш”инг (“Хамса”нг) шундай кучли панжа бўлдики, дарёкафлар қўли...

Алишер Навоий

(1441–1501)   XV асрнинг иккинчи ярми ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги нисбий кўтарилишлар юз беради. Бу даврда Темурийлар сиёсатининг ўзига хос қирралари янада кўпроқ намоён бўла бошлайди. Амир Темур...

Атойи лирикаси ҳақида

Атойи – лирик шоир. У ўз шеърларида нозик хаёл, синчков нигоҳ, баланд дид эгаси эканлигини намойиш этади. Гўзал, эсда қоладиган ўхшатишлар, кутилмаган муболағали тасвирлар...

Атойи ғазалларидан

Ул санамким су(в) яқосинда паритек ўлтурур, Ғояти нозуклигидин сув била ютса бўлур.   То магарким салсабил обина жавлони қила, Келди жаннат равзасиндин оби Кавсар сори ҳур.   Ул иликким сувдин...

Атойи

(XV аср) Атойи XV асрда Балхда туғилган. Атойининг ҳаёт йўли, шахсияти ҳақида маълумотлар жуда кам. У асли Аҳмад Яс­савийлар насабига мансуб бўлган Исмоил Ота авлодларидан....

Яссавий ҳикматлари ҳақида

Ўзбек мумтоз адабиётида ишқ талқинлари кўп учрайди. Жумладан, Аҳмад Яссавий ҳикматларида ишқ ва ошиқ мавзуси бошқа мумтоз адабиёт намояндаларидан фарқли – ўзига хос тарзда...

Ҳикматлар

Ишқ даъвосин манга қилма, ёлғон ошиқ, Ошиқ бўлсанг бағринг ичра кўз қони йўқ, Муҳаббатни шавқи бирла жон бермаса, Зое кечар умри они, ёлғони йўқ.   Ишқ боғини меҳнат тортиб...

Аҳмад Яссавий

 (1166-йилда вафот этган)   Аҳмад Яссавийнинг ҳаёти ҳақида маълумотлар етарли эмас. У Ясси яқинидаги Сайрам шаҳрида туғилган. Унинг отаси Иброҳим Туркистоннинг таниқли шайхларидан бўлган. Онаси Қорасоч...

Ўрхун-Энасой обидалари ҳақида

Ўрхун-Энасой ёдгорликларининг топилиши ва ўрганилиши XVIII асрдан бошланади. Рус хизматчиси Ремезов бу ҳақда дастлабки хабарни беради. Швед зобити Иоганн Стралленберг, олим Мессершмидт ёдгорликларни Европа...

Тўнюқуқ битиктоши

Билга Тўнюқуқ – бан. Ўзум Табғач алинга қилинтим. Турк бўдун Табғачқа кўрур арти. Турк бўдун қанин булмайин Табғачда адрилти, қанланти. Қанин қўдуб, Табғачқа...

Ўрхун-Энасой обидалари

Мазкур обидаларнинг топилиши Ўрхун ҳамда Энасой дарёларининг ҳавзалари билан боғлиқ. Гарчи бундай қадимий обидалар кейинчалик Сибир ва Мўғулистоннинг бошқа жойларидан, Шарқий Туркистон, Ўрта Осиё,...

Достон ва унинг турлари

Достон – халқ оғзаки ижодининг энг йирик жанри бўлиб, у қаҳрамонлик, ишқий-саргузашт, фантастик мазмунга эга бўлган воқеаларни баён қилувчи асар. Қаҳрамонларнинг саргузаштлари, ўзаро муносабатлари ва...

“Рустамхон” достони ҳақида

Достоннинг бош қаҳрамони Рустам ёшлигидан бақувват, мард ва жасур бўлиб улғайди. Достон воқеалари ривожида Рустамнинг қўрқмас ва довюраклигини, чин инсонийлик сифатларини кўриш мумкин. Кундошлари...

Чўлпоннинг сочилган сирлари

Абдулҳамид Сулаймон ўғли Чўлпоннинг тўрт жилдли асарлар тўплами нашр қилинди Абдулҳамид Чўлпон узоқ яшамади. Қатағон-қирғин машинаси уни руҳан мажақлаб, жисман маҳв этди. Бироқ шоир руҳи...

“Гўзал ёзғичлар” кўрсатуви. Асқад Мухтор ижодига бағишланган сон

  Муаллиф ва бошловчи: Баҳодир Карим “Маданият ва маърифат” телеканалида 2017 йил 4 июл куни эфирга узатилган.   Кўчириб олиш (Tas-IX)

Навбат

Аслида ҳеч қандай ваҳимага ўрин йўқ эди. Одамлар миш-миш тарқатиб, бири-бирларининг юрагига ғулғула соладиган бўлиб қолишганми ё пашшадан фил ясашга одатланишганми, ҳартугул, қўрғон аҳли...

Баҳодир Карим (1966)

1966 йил 7 февралда Туркманистон Республикаси Тошҳовуз вилояти Тоза-ёрмиш қишлоғида туғилган. 1983 йили Тоза-ёрмиш қишлоғидаги 30-ўрта мактабни битирди. 1984–1986 йилларда Приморье ўлкасида ҳарбий хизматда бўлди. 1986 йилда...

“Бошимни зўр ишга бериб қўйибмен”

Одамни турмушдаги турли ҳолатлар, қувончли ҳодисалар, кўргиликлар шоир қилади, ёзувчига айлантиради. Ҳақиқий санъат асарлари дард, гўзал ҳис-туйғулар маҳсули. Адабиётшунослар ҳам дардли ва туйғун одамлар,...

SAVIYA.UZ

@oriftolib саҳифасига обуна бўлинг.

Уланиш
Ёпиш

Хато ҳақида хабар

Муҳаррирга жўнатиладиган матн: