Bosh sahifa Kalit so‘zlar Navoiyshunoslik

Kalit so‘z: Navoiyshunoslik

Mushtarak adabiy hodisalar

Alisher Navoiy “Majolis un-nafois” tazkirasida va Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma” asarida yozib qoldirgan adabiyotshunoslikka oid qimmatli ma’lumotlarning ayrimlari biri-biriga juda yaqin yoki har ikki...

Til – vosita, nutq – jarayon

“Gapirganda sharoitni, suhbatdoshingni hisobga ol. O‘rinsiz so‘z aytma…” “Mahbub ul-qulub”dan   So‘z san’ati, notiqlik, nutq madaniyatiga qadim-qadimdan alohida e’tibor qaratilgan. Bu sohada g‘arb allomalari so‘z bilan ta’sir ko‘rsatish,...

Bilmasdan inkor etib yurma yoxud Navoiyni qachon tushunamiz?

Hazrat Navoiyni tushunish uchun muborak dinimiz ta’limotlaridan, jumladan, tasavvuf ilmidan ham teran xabardor bo‘lish talab etiladi. Alisher Navoiy davrida boshqa ilmlar qatori tasavvuf ilmi...

Nega Navoiyni qo‘msaymiz?

O‘zbek qirq yoshga yetganida Navoiyni qo‘msab qolarkan. Faqat o‘zimga tegishli bo‘lganida bunday keskin xulosani matbuotga ko‘tarib yurmas edim. Ishonavering, men tengilarning qaysi biridan so‘rasangiz,...

Nazmda ko‘ngil tavsifi

Alisher Navoiy turk nazmi "Xazo yin ul-maoniy" kulliyotining "Favoyid ul-kibar" devoniga kirgan "Ey ko‘ngil" g‘azalida o‘z hayotini aks ettiradi. G‘azal iztirobga tushgan dilni tasvirlash...

“Xazoyin ul-maoniy”ning tasnif tarixiga doir

Alisher Navoiyning lirik kulliyoti – “Xazoyin ul-maoniy”ning tuzilgan yilini ko‘rsatishda hozirga qadar har xilliklar va chalkash fikrlar mavjud. Aksariyat o‘rinlarda uni Navoiy 1492–1493 yillarda...

Navoiy va tabobat ilmi

Respublikamiz va chet el matbuoti sahifalarida buyuk shoir, davlat arbobi Alisher Navoiyning serqirra ijodi va faoliyati haqida ko‘plab bahs-munozaralar yuritilmoqda. Alloma haqidagi bilimlarimiz yildan-yilga...

Komillikka erishgan siymo

Xalqimizning buyuk farzandi, mutafakkir, davlat arbobi, o‘zbek adabiyoti va tilining asoschisi Alisher Navoiy Markaziy Osiyo mamlakatlarining ma’naviy va ma’rifiy taraqqiyotida alohida o‘rin tutadi. U...

Mutafakkir va sog‘lom turmush tarzi

Alisher Navoiy tavalludining 577 yilligiga   Alisher Navoiy yashagan davr haqida xabar beruvchi tarixiy manbalarda ulug‘ mutafakkir va davlat arbobining keng qirrali faoliyati, yurt obodligi, mamlakat...

Surat va siyrat tasviri

Portret va xarakter surat va siyratga muvofiq keladi. Hazrat Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonida qahramonlar surati va siyratini shunday tasvirlaganki, asar qahramonlari o‘quvchi tasavvurida o‘zining...

Mashhur g‘azal tahlillari tadqiqi

“Qaro ko‘zum...” Alisher Navoiyning olimlar, shoirlar tomonidan eng ko‘p va xo‘b o‘rganilgan g‘azallaridan biridir. Ushbu g‘azal tahliliga oid Erkin Vohidov, Matyoqub Qo‘shjonov, Alibek Rustamov,...

Navoiy tarjimai holiga doir yangilik

Alisher Navoiy tarjimai holini ilmiy o‘rganish borasida akademik Vasiliy Vlidimirovich Bartoldning “Mir Alisher va siyosiy hayot” nomli risolasi alohida ahamiyatga egadir. Bartold o‘z risolasida Mirzo...

“Hayrat ul-abror” hayratlari

Qayg‘ulig‘ o‘ltirmish erdi Boyazid, So‘rdi g‘ami kayfiyatin bir murid.   “Xamsa” dostonlarining birinchisi “Hayrat ul-abror”dagi avvalg‘i maqolotga bag‘ishlangan hikoyat ana shunday boshlanadi. Bunda qayg‘u shayx Boyazid hol...

Navoiyning Hindisonlik muxlislari

Ulug‘ o‘zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy faxriya sifatida yozgan edi:   Olibmen taxti farmonimg‘a oson, Cherik chekmay Xitodin to Xuroson.   Hayotda esa uning ijodi muxlislari Volga bo‘ylaridan...

“Hayrat ul-abror” dostonida to‘g‘rilik vasfi

 Annotatsiya Mazkur maqolada Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror” dostonidagi to‘g‘rilik va egrilik g‘oyalari obrazlar asosida qiyosan taqqoslangan.   Annotatsiya V dannoy statye dayetsya sopostavitelni’y analiz osnovni’x obrazov poemi’ “Xayrat...

“Hayrat ul-abror”da so‘z ta’rifi

    Annotatsiya Maqolada Alisher Navoiyning so‘zga nisbatan qanchalik mas’uliyat bilan yondashgani xususida so‘z yuritiladi. She’rning martabasi baland ekanini shoir alohida ta’kidlab o‘tgani aytiladi.   Annotatsiya V statye rech idyot...

Matnshunoslik: tajriba, intuitsiya va mas’uliyat

Umrimning qirq besh yili davomida muntazam matn tayyorlash, matn tahrir etish, matn tanqidi bilan shug‘ullandim. Hayotim mazmunini mumtoz adabiyotimiz namunalari nashrining sahihligida bildim va...

Navoiy she’riyatida qosh tasviri

Adabiyotshunos Valijon Qodirov g‘azal poetikasiga bag‘ishlangan nomzodlik dissertatsiyasida Sharq mumtoz she’riyati poetikasining barcha qirralari (vazn, qofiya, obrazlar tizimi va ular o‘rtasidagi munosabatlar, obrazlarning tavsifi...

“Qildi javr izhor do‘st”

Qildi dushman rahm, baskim qildi javr izhor do‘st, Ey ko‘ngul, dushman top emdi, tutmag‘il zinhor do‘st.   Har zamon dushmanlarim ozurdadur, ey do‘stlar, Baski, har dam yetkurur men...

“O‘lmasun”

Yoridin hech kim meningdek zoru mahjur o‘lmasun, Jumlai olamda rasvoliqqa mashhur o‘lmasun.   Men bo‘lay ovora to ishqimdin aylab guftuguy, Oti oning har kishi og‘zig‘a mazkur o‘lmasun.   Jonima bedodu...

Eng ko‘p o‘qilgan

Xato haqida xabar

Muharrirga jo‘natiladigan matn: