“Suhbat ichra alhazar, deb necha odam tong otar”

0
49
marta ko‘rilgan.

PISANDIY hajviyalaridan

 

SA’DIXON QOZI TO‘G‘RISIDA HAJV

 

Chiqdi olamga bachchag‘ar qozi,
El aro shuhrati zahar qozi.
Nomini Sa’d deb g‘alat qo‘ygan,
Nahsdan tug‘di, ibni shar qozi.
Ota merosidir sag‘ir moli,
Kimki o‘lsa, anga padar qozi.
Suvchayon yo ilon desam bilmay,
Bilgan aytur, tovonteshar qozi.
Kunduzi masnadi qazo uzra,
Kechasi, ya’ni yo‘lto‘sar qozi.
Boylar sudiga javob hozir,
Kambag‘al hukmini buzar qozi.
Xonavayron necha yetim, tullar,
Dod dastingdan, ey o‘jar qozi!
Qal’acha kafshu oq banoras to‘n,
Hayf zar do‘ppi, kalsar qozi.
Bo‘lsa erdi tariqcha aqling agar,
Topar erding bo‘lak hunar, qozi.
Bu g‘azalni eshit Pisandiydan,
Ablahi dahr, muxtasar qozi.

 

MUHYI HAQIDA HAJVIYa

 

Qur’a ochturmish afandim bir Eron rammolidin,
Qo‘rsa tole nahs chiqmish folbin shashqolidin.
Qancha savlat birla borgan Ushga az ro‘yi tama’,
Bexabar erkanmu mehmon nomai a’molidin?..
Xo‘b qilibdur hurmatini, balli, Ush mingboshisi,
Ko‘p havodis uchratibdur bu safar iqbolidin.
Kunduzi izvoshda sayru kechasi bazmi dutor,
Besaqol yonboshda, bo‘yni chiy qalamning nolidin.
Suhbat ichra alhazar, deb necha odam tong otar,
Chiqqan o‘xshaydir sezib bu bachchag‘ar ahvolidin.
Tun yarimda xonadon bonusi bu hangomani
Eshitib chiqdi, qo‘lida bir aso ko‘k tolidin.
Soldi xo‘p aylantirib boshu beliga onchunon,
Qarg‘adi, so‘kdi bu hojimni burab soqolidin.
Kafshi qolib, bosh yolon qochdi qorong‘u boqqa,
Boshga tekkanni so‘ranglar o‘rigu shaftolidin.
Shoiri sharmanda sendek bo‘lmag‘ay dunyoda hech,
Yo‘q vujudingda asar insof bir misqolidin.
Qayga borsang, ta’na senga, bizga isnoding sening,
Chiqmadik hargiz bu bad noming xunuk ishkolidin.
Nopisand qilgan ishing, ey Muhyi donish ahliga,
Bu g‘azal bir mukchayib qolgan mahalla cholidin.

 

Hasbi holi mullo Mirzo Akram a’lam hoji va talabi qazo ba iqtizoi Muhammadsolih ellikboshi va Mirehson sarkor va mullo Muhammadkarimjon qori.

 

Muhammadsolih otlig‘, ey birodar,
Bu rasvolig‘ni sen qilding sarosar.
Balolarga duchor etting mani san,
Ayog‘imda kishan, bo‘ynumda arqan.
Borolmasman tiriklik ishlarimga,
Yemay-ichmay urubman tishlarimga.
Uying bug‘doyga to‘lsun, ey Mirehson,
… O‘lsun sani, maxdum Karimjon.

Uyimda qolmadi sing‘on safolim,
Siza arz aylayin avvalgi holim.
Men erdim Yangiqo‘rg‘on manzilida,
Amin, mingboshnlarga nuridiyda.
Birinchi qozini oldida a’lam,
Yozar erdim, masoyil bo‘lsa mubham,
Eritmog‘likda elni o‘t kabi mum,
Olur erdim, bitib mazharni bir so‘m
Mabodo bir jin urganni hidoyat,
To‘lub kissam, agar qilsam rivoyat.
Qasam etsam akl jonib havola,
Yog‘ar boshimga ko‘pdin-ko‘p navola.
Birov da’vosi bo‘lsa bir namakdon,
Subut aylab anga bir yaxshi qumg‘on.
Qo‘noq arzancha bo‘lsa, moli da’vo,
Solib boshiga yuz janjolu g‘avg‘o.
Agar da’vosi bo‘lsa bir qazonni,
Boshiga to‘ntaribman osmonni.
Agar hukm etsa qozi bir eshak deb,
Biturman ruq’asinn Beshterak deb.
Rivojim ko‘p edi har ro‘zi bozor,
Sayoz kunga ko‘yub ish bo‘lsa dushvor.
Havoi qozilik boshimga tushti,
Mani itpashshalar oshimga tushti.
Tavoze’ aylabon ellikboshiga,
Turub ta’zim etib qosh qoqishiga.
Bu itlarga murosovu madoro,
Berib pinhoniy rishvat, oshkoro.
Ko‘fak itdek eshaklarni ag‘o deb,
Ayiq, to‘ng‘uzsifatlarni tag‘o deb.
Eshikdin kelsa nogah bir faliska,
Tutub og‘ziga avval fofiriska,
Ko‘tarmas anga itlar quyrug‘ini,
Salom aylab,so‘rarman buyrug‘ini.
Bilolmasdin tug‘ilgon manzilimni,
Yana hokim surushtirmish yilimni.
Xijolatdin chiqolmasman eshikdin,
Birov jirtak cholurmu deb teshikdin
Bu holatni so‘rar ul qaddi ra’no,
Kelurmukan debon qildim tamanno.

 

ABYOTI MULLO AVAZMUHAMMAD QORI MUTAXALLIS BA PISAND

 

Dar mazammati mullo Muhammadrasul mutavalli mulaqqab ba Duma ba iqtizoi mullo Fayzi qoriyi voiz.

 

Duma laqab shahr aro bir ko‘fak,
Xoli emas kallasidin hech tuvak.
Maskani yo‘q ta’yin ango bir maqar,
Qozi bidan muftigadur dardisar.
Qavli-qasam, oqcha uchun jon sabil,
Barcha xusumatga bo‘lur ul vakil…
Rasta, saroylarda kezar kunduzi,
Rangi sovuq, echkiemar yulduzi.
Kimda ko‘rar eski tali, nosqovoq,
Cheksa tilab oni bo‘lur vaqti chog‘.
Otga yaqin, itni bo‘yidin baland,
Chavkari fes, shakli juhud Mirzoqand.
Mundin izo topdi hama ko‘ru kar,
Munguzi yo‘q, dabba gadik bachchag‘ar.
To‘y qisalar xalq muni et qilib,
Sardak ilan jizzasini det qilib,
Osh boshida Mamasharifboy kuchuk,
Farti fig‘on kalta ko‘sovdek kuyuk.
O‘lsa birov, murdasho‘vu go‘rkov,
Xurram o‘lur ul nafasi bu uchov.
Aylanibon margi mufojotdek,
Topsa o‘lumtikni bu kalxotdek.
Kalla sogan yerda yotar bu hurub,
Shomu sahar iskovuch itdek yurub.

Ko‘p qidirib bo‘ldi ayog‘i chaqa,
Doru debon qo‘ydi Hakimcha baqa…
Uydin agar chiqsa quyuqroq tutun,
Hozir o‘lur anda bu it kechqurun,
“Qirqi” chiqib ketsa, qutulmas o‘luk,
Tirmashibon anga bu maxov zuluk…
Yetti belanchakda bu ko‘rmay beshik,
Munga makon asli edi Toshkichik.

Yetti yasharlikda bu it darbadar,
Sotar edi mum bilan qontefar.
Necha zamon madrasada yotti ul,
Fisqu fujur loyqasiga botti ul.
Ilmi adab daftaridin bir kalom,
Bilmadiyu bo‘ldi oxir kal’avom.
Qotiliga lozim emasdur diyat,
Chunki amal anga edi tavsiyat.
Dahyakiy deb yer edi avqofni,
Daryo o‘tub Chustu Funuk Fofni.
Xoni zamon bildy xiyonat ishin,
Yotquzubon oldi og‘izdin tishin.
Qichqurutub ko‘yu guzar shahr aro,
Qoldi aning bo‘yiida bu mojaro.
Yoshu qari o‘rtasida masqara,
Tavqi la’in gardanida g‘arg‘ara,
Sakson aro umrini pinhon qilib,
Izzat uchun ko‘hnai davron qilib.
Soli bo‘lub Ho‘qan aro e’tibor,
Xuku saku aspu baqar, mushu mor…
Moli sag‘ir go‘shti balig‘din halol,
Yemakiyu ichmakidur mohu sol.
Do‘zax aro munga maqardur saqar,
Qonu yiring oldidadur mohazar…
Yoshligida nomi edi Bulfuzul,
Hayf munga ismi Muhammadrasul.
Yozmaganim olti varaq band-band,
Hajvi ani tab’ima ermas Pisand.

MULOHAZA BILDIRISH

Mulohaza kiritilmadi!
Ismi sharifingizni kiriting.