Lutf etib solgil haqiqat yo‘lina

0
33
marta ko‘rilgan.

Davlatmammat Ozodiy ruboiylaridan

 

1

Kel, eshit, darmonda[1] qullar dodini,

Zori birla ingragan faryodini,

Aylayub taqlid alar zikr aylayur,

Lutf etib ko‘r zavq ila shavq o‘tini.

 

2

G‘aflat ila zikr etganlar ko‘nglin och,

Dardlidirlar, sen hakimsen, qil iloj,

Qullaring qilmish umid sendan yana,

Rahm etib, kel, rahmating dargohin och.

 

3

Yo‘lin yo‘qotmish bular darmonda zor,

Ketsa topmas, tursalar yo‘qdir qaror,

Uvlashuvlar adashgan itlar kibi,

Qil nido fazling bilan ey Biru bor.

 

4

Ummiydurlar[2], osiydurlar bandalar,

Xizmati loyiq emas sharmandalar,

Lutfi-ehsoning bila tut qo‘llarin,

Barchadin uzmish qo‘lin darmondalar.

 

5

Tavbai tavfiq baxsh et hamda nadam[3],

Yorlaqa jumla gunohkorni bu dam,

Chun qachon qullar do‘nib keldi sanga,

Barcha qullardan xato, sendan karam.

 

6

Qullaring chun kelishga yo‘q yuzlari,

Qayda loyiq ko‘zlamakka ko‘zlari,

Qalblaridan sen xabardorsen, xojam,

Tavba, taksir[4] tillarinda so‘zlari.

 

7

Tavbayi tavfiqi tamkin[5] aylagil,

Raxshi ishqing[6] anlara zin[7] aylagil,

Tillarida garchi taqlid etsalar,

Qalblarin fazling bila chin aylagil.

 

8

Aylamish qullar hama chirki-gunoh[8],

Afvi obin to‘k alarga yo iloh,

Gar yomondur ketgali yo‘q yerlari,

Sendan o‘zga kimdir anlarga panoh.

 

9

Fazl etib boq bu g‘arib qullaringa,

Osiy, jofiy[9], boy-u yo‘qsullaringa,

Lutfinga loyiq emas garchi bular,

Fayzi-rahmat to‘k hazin dillarina.

 

10

Mosivodan[10] jumla uzgil o‘zlarin,

Zikri-tasbeh ila aytur so‘zlarin,

Loyiqi diydori jonon bo‘lsalar,

Fazl etib och anlaring jon ko‘zlarin.

 

11

Jumla mo‘minlar panohi sen Xudo,

Afv etgan jurmu gunohi sen, Xudo,

Zoru hayron adashgan qullaringa,

Endi ko‘rsat to‘g‘ri rohi[11], sen, Xudo.

 

12

Bas qattiq haybatlidir mahshar kuni,

Larza urgay barchaning joni, tani,

Ul rasulning shafqatin qilgil nasib,

Sendan olsin osiy-yu darmondani.

 

13

Ul Sirotning qopusidan kechmakni,

Havzi kavsar sharbatidan ichmakni,

Barcha mo‘minlarga arzon aylagil,

Ham Buroq ot, xayrlar xush quchmakni.

 

14

Sayr etib uchmoxda bog‘u bog‘chalar,

Ham ajoyib ko‘shku uylar tokchalar,

Rang-barang anguru xurmo – mevalar,

Durri yaqut zarnigor sandiqchalar.

 

15

Arig‘ining biri sutdir, biri bol,

Biri xamru biri suvdir xush zilol,

Bizni shu mo‘minga hamson aylagil,

Ba’zi kun oy-yu nujum, ba’zi hilol.

 

16

Hulla bo‘lgay, ya’ni ular kiymishi,

Turli ne’mat, turli meva yemishi,

Xush kaboblar, xush sharoblar ro‘zi qil,

Ul sevar qullar mizoji sevmishi.

 

17

Salsabilu zanjabil sharbatlari,

Turli ne’mat, turli to‘n kisvatlari[12],

Qullaringdan, yo iloh, qilma darig‘,

Jumla do‘stingga bo‘lgan shafqatlar(n)i.

 

18

Yosh Iso Dovud o‘rnin tangri der,

Qullaringa: “Kiring ul uchmoxa!” der,

Ro‘zi ayla misli Yusufdek jamol,

Yuz kishicha quvvat bo‘lgay, yuzcha er (iyr).

 

19

To‘biy og‘och soyalar jannatlari,

Ushbu jannat mo‘min bo‘lanlar yeri,

Ul Buroqni do‘stlara qilgil nasib,

La’lu yaqut ul murassa’ egar(n)i

 

20

Issiq yo‘q ham sovuq yo‘q ul joy era,

Xastalik yo‘q ham o‘lim yo‘q anlara,

Qayg‘usiz, andishasiz qilgay bizi,

Ro‘zi aylab, Tangri eltsa ul yera.

 

21

Har kishining ko‘z oldida bari bor,

Mulki asbob, kasfi ayvon (dag‘i)tog‘i bor,

Qil nasib mo‘min bo‘lgan xos qullarga,

Bo‘yi vasli shammayi diydori bor.

 

22

Haq Rasululloh jivarin[13] qil nasib,

Bizni qilgil jumla aqvomi[14] g‘arib,

Ro‘zi qilsang jomi ishqdan bizlara,

Bo‘lsak ul diydori uchun chun andalib.

 

23

Sezmasak o‘ng bilan chapni begumon,

Bilmasak yaxshi-yomon ahli zamon,

Zavqu shavqu ishqi komil dunyoda,

Naz’ etar jon tandan ham imon[15].

 

24

Tolibi maqsadga duchor aylagil, ey Biru bor,

Tongla mahshar yo‘ldosh ayla, yo Muhammad, chohor yor,

Yo iloho, tolibga xayr sirlarin yor aylagil,

Go‘r ichida alarning joyini gulzor aylagil.

 

25

Qodir-o, qudratlisen har narsaga,

Kulli shayga sendan o‘zga yo‘q ega,

Xoliqi shay, roziqi hay, sen egam,

Qul qachon vasfinga loyiq so‘z deya.

 

26.

Qil nazar bechoralarning holina,

Fazl ila qaragin bad af’olina,

Qaytarib alarni jumla nahiydan,

Lutf etib solgil haqiqat yo‘lina.

 

27

Bu Ozodiy bir qulingdir, xoru xas,

Foniy ichra umrin o‘tkazmish abas,

Lutf etagin tutmishdir umid qo‘li,

Ikki olam sen menga faryodras[16].

 

Turkman tilidan Bahodir Karim tarjimasi

 


[1] Darmonda – hayron, qiyin, nochor ahvolda qolgan.

[2] Ummiy – savodsiz.

[3] Nadam – nadomat.

[4] Taksir – ko‘paytirish.

[5] Tamkin – haybat.

[6] Raxshi – oti.

[7] Zin – egar.

[8] Chirk – qabih, jirkanch.

[9] Jofiy – jafo qiluvchi.

[10] Mosivo –…. dan boshqa,… dan tashqari.

[11] Roh – yo‘l.

[12] Kisvat – kiyim, ust-bosh.

[13] Jivar – qo‘shni.

[14] Aqvom – qavmlar.

[15] Naz’ – olish, jonni olish; “Jon hamda imon tandan chiqadi” ma’nosida.

[16] Faryodras – madad berishga yetib kelgan, ko‘mak beruvchi.

MULOHAZA BILDIRISH

Mulohaza kiritilmadi!
Ismi sharifingizni kiriting.