Топқиртой

0
156
марта кўрилган.

Иззат ҳақида сенга айтгандим-а? Ҳа, ўша қақажон болакай. Ҳозир у катта бўлиб қолди. Яқинда беш ёшга тўлади. Уйда ҳалиям ўзидан бошқа бола йўқ. Шундан жуда эркатой. Бобоси, бувиси, адасию ойиси уни еру кўкка ишонишмайди. Сал кўришмаса соғиниб қолишади. Буям етмагандек уни тез-тез “дом” бувиси (ойисининг ойиси) ҳам йўқлаб туради. Кутилмаганда тоғаси машинасида ғиз этиб келадию, “дом”га олиб кетади. Бу пайтда катта бувиси уйда бўлмагани учун ҳеч ким қаршилик қилолмайди. Тўғриси, “дом” Иззатга ёқмайди. Негаки бу ерда ёш бола йўқ. Тоғаси ҳали уйланмаган. Буваси телевизордан бўшамайди, бувиси билан ўйнашни эса ўзи хоҳламайди. Шунинг учун дарров уйга кетаман, деб хархашага тушади. Намунча, ўша қишлоғингни яхши кўрасан, кечгача кўчада юриб офтобда қорайиб кетганингни қара, – койийди “дом” бувиси. – Тоғангга айтаман, эртага “Ҳайвонот боғи”га олиб боради. Айиқполвонни кўрасан.

– Керакмас, айиқполвонни яқинда циркда кўрганман, велосипед миниб юрибди. Уйимизга кетаман. Беҳзодни мапедига минамиз, – бидирлади Иззат.

– Беҳзод ким бўлди? – кўзойнагини олиб неварасига жиддий қараб қолди буваси.

– Қўшниси Саломатнинг невараси, – жавоб берди бувиси. – Тенги-да, тил топишволган.

– Беҳзод биздан ҳам яхшими? – сўрайди буваси Иззатни тиззасига ўтқазволиб.

– Мана, мен ҳозир сенга эртак айтиб бераман. Беҳзод ҳам эртак айтадими?

– Эртак айтишни билмайди. Уларнинг ҳовлисидан-чи, буважон, ариқ оқиб ўтган. Ариқ бўйидаги отқулоқларда кўм-кўк, чиройли ниначилар учади. Биз уларни ушлаймиз. Бир марта Журъат ниначи тутаман, деганда у учиб кетган. Журъат бўлса сувга тушиб кетган.

– Вой шўрим, бувиси қаёққа қаради, тутволишдими ишқилиб? – Ҳовлиқиб қолди бувиси.

– Э, нега қўрқасиз, ариқча катта эмас, мени бу еримдан келади, – белини кўрсатди Иззат. – Бувиси катта бувим билан гаплашиб ўтирганди. Журъат қўрққанидан йиғлаворди. Мен билан Беҳзод қўлидан тортиб, сувдан чиқариб олдик. Тутган ниначимни унга бердим.

– Ҳо катта йигит-ей, сираям ариқни ёнига борма, Худо кўрсатмасин, оқиб-поқиб кетсанг… – уни бошини силади бувиси.

– Оқиб-поқиб кетсам ҳам қўрқманг, кўприкчаси бор, чиқволаман. Кўприкни тагида-чи бувижон, ғиж-ғиж балиқлар бор. Биз тутиб бутилкага солганмиз.

– Вой шўрим, қўлинг билан-а?

– Йўқ, Беҳзоднинг тўри бор, ўша тўрри иккаламиз аста судраб борганмиз-да, шаппа кўтарганмиз. Қарасак лиқ тўла балиқлар.

– Ўҳў, шунча балиқни нима қилдинг?

– Беҳзодди товуқларига бердик. Лиқ-лиқ қилиб, талашиб еб қўйишди, – қиқирлади Иззат.

– Ёқмай кетсин, ҳамма ёғингни сув қилиб балиқ тутасану, нега энди бировнинг товуғига берасан?

– Биззи товуғимиз йўқ-да. Биззи бузоғимизга-чи, бувижон, Журъатнинг ойиси челак-челак пўчоқ олиб чиқиб беради. Бувижон, тоғамга телефон қилиб чақиринг, тезроқ уйимизга обориб қўйсинлар.

– Дарров-а, шошма, овқатим пишсин, кейин кетарсан.

– Катта бувим соғиниб қоладилар-да.

– Катта бувинг ҳали ишда, соғинишга вақти ҳам йўқ. Бир мактаб бола билан овора, – энсаси қотди “дом” бувининг.

Иззат ҳушёр бола, бувисининг жаҳли чиққанини сезиб гапни бурди.

– Буви, тоғамнинг балиқларига дон берайми?

– Қўй тегма, қайси донни беришни билмайсан, тағин тоғангдан балога қолмайлик.

– Шунақасан-да, кампир, болани ўз ҳолига қўймайсан. Кейин кетаман, дейди-да. Юр, тойчоғим, иккаламиз балиқларга қараймиз, – неварасини балконга бошлади буваси.

Иззат чопқиллаб бориб балкондаги тахта каравотга чиқди-да, деразадан кўчага қаради.

– Бува, қаранг, анави бола Беҳзодга ўхшаркан. Беҳзод келган бўлса-я, чақирайми? – суюниб кетди у.

– Беҳзод бу ерга келмайди, бузоғига қарайди, – гапга қўшилди орқаларидан кириб келган бувиси.

– Алдаманг, бузоққа акаси қарайди, – ишонмади Иззат, – акасини дала бувиси, зерикиб кетдик, деб уйига олиб кетган. Биз ҳам зерикканимиздан сени олиб келдик-да, болам. Тоғанг ҳам уйлана қолмади, беминнатгина неварамиз бўларди.

Иззат бирдан жимиб қолди, кейин мунчоқ кўзлари чақнаб “дом” бувисига тикилди.

– Бувижон, ойимга айтинг, менга ҳам ука олиб келсин. Ана шунда укам сизлар билан ўйнарди, зерикмасдинглар.

Бувиси Иззатнинг топқирлигидан кулиб юборди.

 

Муҳаббат ҲАМИДОВА

 

“Ёшлик”, 2012 йил, 11–12-сон

МУЛОҲАЗА БИЛДИРИШ

Мулоҳаза киритилмади!
Исми шарифингизни киритинг.